MTÜ Kambja Tervisekeskus tegutseb alates 2009. aastast Tartu maakonnas Kambja alevikus. Pakume rehabilitatsiooniteenuseid ning tasulisi terviseteenuseid, mille kohta leiad infot SIIT.

Pakume rehabilitatsiooniteenust järgmistele sihtgruppidele:

 
  • Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 ja 21 lg 2 tähenduses lapsed kuni 18 eluaastani;
  • Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 ja 21 lg 2 tähenduses 18-aastased ja vanemad isikud;
  • 16-aastased kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanadusepensioniikka jõudnud psüühikahäirega isikud, kelle töövõime kaotus on vähemalt 40 protsenti.
  • Tööalane rehabilitatsioon tööealistele (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu takistusi tööle asumisel või töö säilitamisel.
 
Teenusele saab registreerida tööpäeviti 9.00 - 17.00 telefonil +372 58 29 22 88 või e-maili teel info@kambjatervis.ee.
   

«
»